NO EN

To nye kontrakter

Stadyard AS har signert kontrakt med rederiene Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS om bygging av to nye not/snurrevad-fartøy. Fartøyene er designet av Skipskompetanse AS i Måløy.

Bygg nr. 42 «Støttfjord» skal leveres i desember 2018 og bygg nr. 41 «Lise Beate» skal leveres i mars 2019.

 

Fartøyene

De to rederiene Brødrene Bakken AS og Oddvar Nes AS ønsker å fronte kystnotgruppas utvikling i det grønne skiftet og bidra til fortgang i miljøoptimalisering av denne fartøygruppen.

 

I den forbindelse skal det benyttes en rekke nyvinninger for denne flåtegruppen i disse nybyggene.

 

Nyvinningene skal gjøre fartøyene rustet for fiske inn i fremtiden med lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp. Flere av tiltakene er innovasjoner som finnes på markedet for større fartøy, med de leveres ikke i mindre skala som i disse fartøyene.

 

Skipskompetanse har i forkant bidratt i et forprosjekt for rederiene i forbindelse med skrogoptimalisering, propulsjonsoptimalisering og realitetsvurdering av arrangementer i forbindelse med batterihybrid løsninger.

 

Foruten om rederiene, Cowi og Skipskompetanse har også Elmarin, Brunvoll Volda og Stadt Towing Tank bidratt i dette for prosjektet.

 

Ved å gå sammen om nybrottsarbeidet ønsker rederiene å holde kostnadene nede, samtidig som de utvikler et «state-of-the-art fartøy». Det forventes at en del av endringene som er nødvendige for å få til en vellykket batterihybrid løsning vil gi en merkostnad i prosjektet og det er derfor søkt om støtte til økt kostnad gjennom Enova. Støtten vil være utløsende for de nye elementene og det stilles derfor store forventninger til denne avklaringen.

 

Rederiene har vært opptatt av god økonomifart ved realistiske kondisjoner og testene ved Stadt Towing Tank i Måløy bekrefter gode resultater både i stille og sjø. Fartøyene vil hevde seg helt i fremste rekke når det gjelder lavt forbruk og miljøutslipp.

 

Fartøyene får følgende hoveddata:

Lengde o.a.:                      39,70 m

Lengde p.p.:                      34,95 m

Bredde:                               9,80 m

Dybde til hoveddekk:        3,75 m

Innredning for 11 mann i 7 lugarer

RSW-tanker:                     425 m3

Brennolje:                          80 m3

Bruttotonnasje:                       499

 

Hovedmotor Yanmar 6EY22AW fra Verlo

Gir og propellanlegg fra Brunvoll Volda

Sidepropellere fra Brunvoll Volda

Styremaskin fra Brunvoll Volda

Akselgenerator og hjelpemotorer fra Nogva Motorfabrikk

CO2 fryseri fra Kuldeteknisk

Fiskebehandlingsanlegg fra Cflow

Kraner og notbehandlingsutstyr fra MacGregor Triplex

Vinsjer fra Rapp Marine

 

Stadyard AS

Stadyard AS er et skipsverft på Raudeberg like utenfor Måløy. Verftet har tradisjoner tilbake til 1923 og har de senere årene i nært samarbeid med kundene utviklet flere nyskapende prosjekt, så vel store som små. De to kontraktene som nå er inngått er blitt til i nært samarbeid mellom kunde, designer og verft. Verftet er et kombinert nybyggings og reparasjonsverft.

 

Skipskompetanse AS

Skipskompetanse er et ingeniørselskap med fokus på skipsdesign, lokalisert i Måløy på Vestlandet i et område som har en lang historie innen skipsbygging.

Skipskompetanse ble etablert i 2007 og runder med det 10 år i år. Selskapet har utviklet seg raskt og har ansatte med lang erfaring som ingeniører og innen skipsbygging både fra Norge og utlandet.

Selskapet har siden oppstarten utført en rekke oppdrag fra prosjektledelse og prosjektering av ombygginger til komplette design- og produksjonspakker for nybygg. Skipskompetanse etablerte seg raskt som ledende designer av store brønnbåter og har utviklet porteføljen til å gjelde design for arbeidsbåter og fiskefartøy. Selskapet har for tiden stort fokus på fiskefartøy og har mange spennende prosjekt på gang.

 

Tilbake