NO EN

Stadyard bygger ny Skår Senior

Stadyard AS har inngått kontrakt med Skår Senior AS for nytt kombinert ringnot- og trålfartøy.

 

Stadyard AS på Raudeberg har inngått kontrakt med Skår Senior AS i Herøy for bygging av et topp moderne nyutvikla kombinert ringnot og pelagisk trålerfartøy av Marin Teknikk design.

Marin Teknikk AS (MT) inngikk designkontrakt tidligere i år med fiskeriselskapet Skår Senior AS fra Kvalsvik, på Nerlandsøy i Herøy.

 

Det nye kombinerte ringnot og tråler fartøyet, med design type MT1120, blir ca. 48,3 meter langt og 12 meter bredt. Det er designet i hht. rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe- og trålutstyr, samt 500m3 RSW lastetanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det forberedes også for en mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet bygges med komfortabel innredning for 10 personer og lett is-klasse. Dette blir bygg nummer 46 ved Stadyard AS med levering i desember 2021.

 

Skrog og fremdriftssystem optimaliseres for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet.

 

Det nye pelagiske fiskefartøyet skal erstatte MS Jøkul og bygges for fiske etter sild, makrell og lodde i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen med fokus på å ivareta fangsten og å oppnå best mulig kvalitet. Det blir flere lokale leverandører som får nyte godt av kontrakten med utstyrsleveranser til fartøyet. Det kan nevnes Brunvoll Volda for framdriftsystem og MMC First Process for RSW system og fiskehandteringsutstyr.

 

Kontrakten er en anerkjennelse for det lokale samarbeidet mellom de ulike leverandørene i den maritime klyngen på nordvestlandet. Stadyard har lang og god erfaring med å bygge fiskebåter og ser på dette som et nytt, spennende oppdrag for et oppegående rederi. For Marin Teknikk er dette et nytt og interessant marked og styrker MT’s posisjon for design av fiskefartøy.

 

- Vi er svært tilfredse og takknemlige med å lande slike avtaler som sikrer arbeidsplasser på Stadyard, Marin Teknikk og ellers med våre andre faste og svært dyktige lokale underleverandører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet i Norge. Det er også spennende og givende å få jobbe tett sammen med dyktige redere i regionen, sier Agnar Lyng.

 

Skår Senior AS er eid av søskena Roy Skår og Janita Skår som sammen eier 90 prosent i rederiet, samt søskenbarnet Jan-Arve Drabløs som eier 10 prosent i rederiet fra Kvalsvika.

 

Fra venstre: Malvin Silden og Agnar Lyng fra Stadyard AS, Roy Skår og Arve Moltubakk fra Skår Senior AS og Jarl-Åge Vågsholm og Richard Gjerde fra Marin Teknikk AS.

Tilbake