NO EN

Ny kontrakt - bygg nr. 43

Stadyard AS på Raudeberg har signert kontrakt med rederiet Stormhav AS på Sørøya i Finnmark om bygging av nye «Stormhav». Nybygget får verftets byggenummer 43 og skal leveres i oktober 2019. «Stormhav» er designet og utviklet av Seacon as i Måløy med designbenevnelse SC28, og skal utrustes for kombinert garn- og linefiske.


Fartøyet får følgende hoveddata:

Lengde o.a.: 27,99 meter
Bredde: 9,50 meter
Dybde til hoveddekk: 4,60 meter
Fryse/isa lasteromskapasitet: 206 m3
Brennolje: 90 m3
Innredning arrangert for 14 personer


Seacon har over lengre tid jobbet sammen med Stormhav i et omfattende forprosjekt, for å utvikle et optimalt fartøy som er tilpasset den driften rederiet har planlagt.
Rederiets høye fokus på kvalitet og fiskebehandling vil bli godt ivaretatt ombord på det nye fartøyet, og det er videre lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet.
«Dette er nybygg nummer 20 med Seacon-design, og nybygg nummer 6 med Seacon-design fra Stadyard/Blaalid. Seacon har i flere år jobbet med utvikling av nye konsepter for denne type fartøy, og som har mange likhetstrekk med større kystfartøy som Seacon tidligere har designet. Denne kontrakten er enda en bekreftelse på at Seacon har en ledende posisjon innen design av fiskefartøy, og vi setter stor pris på at rederiet har valgt oss», sier Rune-Stian Nybakk, daglig leder i Seacon AS.


Stadyard AS er et kombinert nybyggings- og reparasjonsverft lokalisert ved Måløy i Sogn og Fjordane. Siden overtakelsen av verftet i 2012 har Stadyard opplevd en stadig økende tilgang på arbeid, og verftet skal med denne ordren levere 5 nybygg frem til sommeren 2020. Stadyard legger betydelig vekt på bruk av lokale kompetente underleverandører i sitt konsept, og slik er det også med Stormhavkontrakten. Dermed får også kontrakten stor betydning for deltagerne i det maritime clusteret Måløy Maritime Group.

Tilbake